Научно-исследовательская работа студентов кафедры

  1. Список научных работ студентов
ФИО студента Курс, факультет Тема доклада Научный руководитель
Қуаныш Саламат 2 курс, ОМ Ресей жоғарғы оқу орындарында білім алған қазақ дәрігерлері Аға оқыт.Жолдыбаева С.А.
Магай Анастасия 2 курс, ОМ Философские проблемы медицины Оқыт. Оспанов Т.Т.
АсқарқызыАяжан 1 курс, ОМ Академик Қ.И.Сәтбаевжәнеоның  индустрияландырудыдамытудағыорны Аға оқыт. Жолдыбаева С.А.
СандыбекАлибек 2 курс,ОМ Мустафа Шокай-туркіәлеминеортактулға Оқытушы  Исаева М.И.
Сулей Балауса

 

2 курс, ОМ Кеңес окиметинедейингіқазақ даласында таралған БАҚ өнимдериндегі дің мәселесі ОқытушыСембаева М.М.
Chelsea Kanjam 1 курс, факультет иностранных студентов Policy of government in regard of medicine and health in developing countries Оқытушы Кодекова Г.
Турар А. 2 курс, ОМ Частота и структура ВПР (врожденные пороки развития)вКарасайском районе) ОқытушыАлдубашева Ж.М.
Кажекенова Алина,

Ахали Қарлығаш

1 курс, ОМ Ахмет Яссауи –түркі әлемінің ғұламасы Оқытушы Исаева М.И.
ЖумасиловаМеруерт 5 курс, ОМ АхметЯсауимұрасыныңисламдағымаңызы Аға оқыт.Илгидаева С.М.
Садыков Данияр 5 курс, ОМ ВОЗ и Казахстан ДоцентБисембаева З.У.
АметовАзамат 5 курс, ОМ Ислам ЫнтымактастыкұйымыжәнеҚазақстан Оқытушы Исаева М.И.
Қуаныш Саламат 2 курс,2 тур Ресей жоғарғы оқу орындарында білім алған қазақ дәрігерлері Ст.преп.Жолдыбаева С.А.
Магай Анастасия 2 курс, 2 тур Философские проблемы медицины Преп.Оспанов Т.Т.
АсқарқызыАяжан 1 курс, 2 тур Академик Қ.И.Сәтбаевжәнеоның  индустрияландырудыдамытудағыорны Ст.преп.Жолдыбаева С.А.
СандыбекАлибек 2 курс, 2 тур Мустафа Шокай-туркіәлеминеортактулға Преп. Исаева М.И.
Сулей Балауса 2 курс, 2 тур Кеңес окиметинедейингіқазақ даласында таралған БАҚ өнимдериндегі дің мәселесі Преп.Сембаева М.М.
ChelseaKanjam 1 курс Policy of government in regard of medicine and health in developing countries Преп.Кодекова Г.
Турар А. 2 курс Частота и структура ВПР (врожденные пороки развития)вКарасайском районе) Преп.Алдубашева Ж.М.
Кажекенова Алина,

Ахали Қарлығаш

2 курс Ахмет Яссауи –түркі әлемінің ғұламасы Преп.Исаева М.И.
Галламов Д. 2 курс Проблемы экологической культуры в истории цивилизации

 

Доцент Бисембаева З.У.
КасиетБолатбек 2 курс Гиппократ – врач и мыслитель.

 

Доцент Бисембаева З.У.
М. Тохтиева 2 курс Великий Авиценна

 

Доцент Бисембаева З.У.
Шымырбай А. 1 курс ОртағасырлықҚазақстантерриториясынаәлемдікдіндердіңтаралуындағыҰлыЖібекжолыныңрөлі

 

Ст.преп. Илгидаева С.М.
Қабылбек У. 2 курс Қазақстанның парсы шығанағындағытұрақтылық пен қауіпсіздіктіқамтамасызетугеұмтылуы

 

Преп. Мәлік Ғ.
Әметов А. 2 курс Әл-фарабидіңфилософиялық ой-пікірлері Ст.преп. Таттибек Н.М.
Нұралина Б.А. ,А. Асқарқызы 2 курс Қазақстанда исламдық білім беру мәселеcі туралы Ст.преп.Жолдыбаева С.А.
Абсеит А. 2 курс Тұлғаның әлеуметтендірілуі: бірегейлік пен ерекшеліктері Преп.Несипкалиев Д.
Ахметбек А. 1 курс Толеранттылық – Қазақстандағы мемлекеттік саясаттың маңызды бөлігі Доцент Рсалдина Г.Т.
Жақсыбай О. 2 курс Қазіргі қазақ медицинасының өзекті этикалық мәселелері

 

Ст.преп. Абдразакова Н.А.
Кунградбаева А.,Атхан Ж. 1 курс Темекі – депопуляцияғабастаржол Доцент Дюсенова Н.К
Ордабек О. 1 курс Қымыздыңденсаулыққапайдасытуралы Доцент Дюсенова Н.К
Участие студентов с докладами в научных конкурсах и международных конференциях
ЖумасиловаМеруерт 5 курс АхметЯсауимұрасыныңисламдағымаңызы

 

Садыков Данияр 5 курс ВОЗ и Казахстан

 

Аметов Азамат 5 курс Ислам Ынтымактастык ұйымы және Қазақстан
Достижения студентов по НИРС на 2015-2016 учебный год по кафедре «История Казахстана и социально – гуманитарных дисциплин»
Бердiхан М.,Токтасын Г.,Амандыков А. 2 курс, Команда «Абзал»

Преп. Мәлiк Г., доцент Рсалдина Г.Т.

3 место
ТiлеубердiН.,Шуленова Н., Болатбекова М. 1 курс Команда «Ұлы Дала»

Доцент Дюсенова Н.К.

3 место