Стоматология факультетінің деканы Амантаев Бақанай Амантайұлының факультет белсенділермен кездесуі

Стоматология факультетінің деканы Амантаев Бақанай Амантайұлының  факультет белсенділермен кездесуі

17.09.2015 күні стоматология факультетінің деканы Амантаев Бақанай Амантайұлы факультеттің студенттік үкіметі,студенттік деканаты және факультет белсенділері менкездесу өткізді.Аталмышіс-шарада Бақанай Амантайұлы өткен жылдың қорытындысын жасап,студенттік үкіметтің жаңа мүшелерімен танысты.Жиналыс барысында декантарапынан ескертулерде айтылды.Жаңа оқу жылында факультетіміздің биіктен көрінуіне,  студенттерге баржағынан барынша қолайлы жағдай жасау мақсатында 2015-2016 оқу жылына жаңа жоспар құрылды.Студенттер тарапынанкөптегенұсыныстарайтылды.

Жаңаоқужылындастоматологияфакультетініңстуденттерібаржағынанжоғарыкөрсеткіштерменкөзгетүседі деп сенім білдіреміз.

Ақпараттандыружәнеқоғамдықістерсекторы

Әлжекесова Бибігүл