«Терапиялық стоматологиядағы Дәлелді медицина» тақырыбында ғылыми-студенттік конференциясы жүргізілді.

Терапиялық стоматология пропедевтикасы модулінде 02.10.2013 жылы 4 курс студенттерімен;«Терапиялық стоматологиядағы Дәлелді медицина» тақырыбында ғылыми-студенттік конференциясы жүргізілді.

Қатысушылар: профессор Баяхметова А.А., доценттер: Құнанбаева Т.С.  Баскакова И.В., Сагатбаева А.Д., ассистенттер:  Смагулова Е.Н., Уразбавева Б.М., Маңғытаева Б.Б., стажер-оқытушылары: Долгих В.Р., Жаханова С.Н.  IV курс студенттері: 10-011-1,10-011-02,10-011-02, 10-001-1,10-005-2,10-005-1,10-001-2топтары,. IV курс СТ 10-009-02 тобының студенті Ғабит А.,СҒҚ-ның төрағасы,стоматология факультетінің ғылыми секторіне жауапты  (87024248364).

СҒҰ мүшесі :  Тоқсан Ж., Харасова Б., Шукурова Д., Исабекова С., Қоспанбетов Қ., Абдраш  С., Баскараева Н.

Отырыстың күн тәртібінде:

  1. Тақырып: « Дәлелді медицина»
  2. Студенттердің орындауы
  3. Талқылау
  4. Нәтижелерін айту

Студенттер баяндамаларын үш тілде қорғады: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде.

 Баяндамаларын қорғаған студенттер:

  1.  IV курс СТ10-011-2топтың студенті Шукурова Д. өз пікірін айтты «Терапиялық стоматологиядағы дәлелді медицина мағынасы, қолдануы»,жетекшісі  м.ғ.д.проф.Баяхметова А.А.
  2. IV курс СТ10-001-1 студенттері  Исабекова С., Қоспанбетов Қ. өз пікірлерін айтты . «Дәлелді медицинадағы мамандардың қоғам туралы ұғымы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы және біздің елдегі дәлелді медицина орталығы» жетекшісі ассистент.Маңғытаева Б.Б.
  3. IV курс СТ10-001-2 топтың студенті  Тоқсан Ж. өз пікірін айтты. «Терапиялықстоматологияда дәлелді медицицина», жетекшісі к.м.н. доцент        Құнанбаева Т.С.
  4. IV курс Ст10-005-1 топтың студенті Харасова Б.  өз пікірін айтты, «  Стоматологиялық науқастарда жүргізілетін хаттаманы дайындау негізі ретіндегі дәлелді медицина», жетекшісі  ассистент. Уразбаева Б.М.
  5. 1Ү курс СТ10-005-1 топтың студенттері  Абдраш С., Баскараева Н. өз пікірін айтты: « Дәлелді медицина және де стоматологиядағы эндодонттық емдеу кезіндегі аспектілері » жетекшісі ассистент.м.ғ.к..Смагулова Е.Н.

Өткізілген студенттердің  ғылыми конференциясы: « Дәлелді медицина» туралы студенттер  мен мұғалімдер өз пікірлерін білдірді.

Талқылауға қатысқандар: м.ғ.к..проф.Баяхметова А.А, доцент ҚұнанбаеваТ.С.,  ассистент. м.ғ.к..Смагулова Е.Н.,4 курс  СТ10-009-2 топтың студенті Габит А.  өз пікірін айтып және ескерту білдірді,  мұғалімдерге және студентерге « Дәлелді медицина» туралы өткізген ғылыми-студенттік конференцияға  алғысын айтты.

Отырыстың төрағасы   м.ғ.к.доцент.                               Кунанбаева Т.С

 

Хатшысы 4 курс студенті:                                                  Тоқсан Ж.Е.

IMG_6697 IMG_6699 IMG_6715 IMG_6716 IMG_6718 IMG_6724 IMG_6731