8 сентября 2014 года в областной стоматологической поликлинике г. Кызылорды была прочитана лекция

18 сентября 2014 года в областной стоматологической поликлинике г. Кызылорды была прочитана лекция на тему «Основные методы профилактики стоматологических заболеваний», «Особенности лечения неосложненного и осложненного форм кариеса у детей». Проведен мастер-класс по обследованию детей школьных учреждений  для врачей-стоматологов и дантистов.

September 18, 2014 in the regional dental clinic Kyzylorda a lecture on the topic «The main methods of prevention of dental diseases», «Features of the treatment of uncomplicated and complicated forms of caries in children.» A master class on the survey of children of school facilities for dentists and dentists.

2014 жылдың 18 қырқүйегінде Қызылорда қаласының облыстық стоматологиялық емханасында «Стоматологиялық аурулардың алдын алудың негізгі әдістері», «Балалардағы асқынған және асқынбаған тіс жегі ауруларын емдеудің ерекшеліктері» тақырыбында дәріс оқытылды. Дәрігер стоматолог пен дантистерге мектеп мекемесіндегі балаларға қарап тексеруден мастер класс өткізді.

IMG-20140925-WA0006 IMG-20140925-WA0008 IMG-20140925-WA0009 IMG-20140925-WA0010