Хирургиялық стоматология пропедевтикасы модулінің тарихы