Научно-исследовательская работа

Кафедра қызметкерлері ғылыми-техникалық жобаларын орындауға қатысқаны бойынша есебі

р/н

Жоба/бағдарламаның атауы,
бағдарлама жетекшісі Шифр, мем.тіркеу №, келісім-шарт №, қол қою күні Бас мекеме, мекеме — қатысушы Қаржыландыру көзі және жалпы көлемі
(жыл бойынша) Орындау мерзімі
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 ҚР пародонттың қабыну ауруларын болжау ,емдеу және диагностикаладың кешенді бағдарламасын жасау.
Жетекшісі: Ермуханова Г.Т. 23.04.2016жылдағы №153келісім

келісім №145 03.03. 2017 жылдан Комитет науки МОН РК и РПП на ПХВ КазНМУ им. С.Ж.Асфендиярова Қаржыландырудың жалпы көлемі: 5 850 000, 00 тенге

Қаржыландырудың жалпы көлемі: 5 284 275, 00 тенге тенге 16.05,2016 жылдан 31.12.2016 жылға дейін.
06.03.2017 жылдан 31.12.2017 жылға дейін

Кафедра қызметкерлері ғылыми-техникалық жобаларын жүзеге асыруға қатысқаны бойынша есебі (жалғасы)

Уақытша ғылыми ұжым құрамы (ТАӘ, жобадағы лауазымы, ғылыми дәрежесі, жасы) Білім алушылардың қатысуы
(студенттер, магистранттар, докторанттар,
интерндер резиденттер)
7. 8.
1. Терапиялық стоматология кафедрасының меңгерушісі м.ғ.д.,
проф. Баяхметова А.А.
2. Терапиялық стоматология кафедрасының доценті,
м.ғ.д., Жолдыбаев С.С. 1. Магистрант Екешева А.А.,
2. Интерн дәрігер- стоматолог- Медетбекова А.А.

Жобаларды қаржыландыру конкурсына қатысу бойынша есебі

р/н

Жоба/бағдарламаның атауы
бағдарлама жетекшісі, орындалу мерзімі Конкурс атауы және тапсырылған күні Сұралған қаржы көлемі Нәтижесі
1. 2. 3. 4. 5.
1 «Созылмалы периодонтитті емдеу әдістерін жасау» Баяхметова А.А. Жоғарғы оқу орны ішілік конкурс. 2016ж. қазан 5 000 000 ,00 тенге Болмады-
2 «Тісжегі қуысын пломбылау алдында дезинфекциялау протоколын оптимизациялау» Баяхметова А.А. Жоғарғы оқу орны ішілік конкурс. 2016ж. қазан 5 000 000 ,00 тенге Болмады-
3 «Бастапқы тісжегіні емдеу және диагностикалау кезінде тістің қатты тіндерінің минералдану дәрежесін бағалау әдісін жасау (разработка)» Баяхметова А.А. Жоғарғы оқу орны ішілік конкурс. 2016ж. қазан 5 000 000 ,00 тенге Болмады
4 «Қызыл май субстанциясы негізігдегі тіс пастасының құрамын, өндіру технологиясын жасау» Сапаева Н.Г. Жоғарғы оқу орны ішілік конкурс. 2016ж. Қазан 5 000 000 ,00 тенге Болмады
5 «Тіс шөгінділерін жұмсарту және алу үшін жаңа инвезивті зат жасау»
Абдикаримов С.Ж., Кумарбаева А.Т., Садыкова Г.М. Жоғарғы оқу орны ішілік конкурс. 2016ж. қазан 7 000 000 ,00 тенге Болмады

Өнертабысқа алынған иновациялық патенттер бойынша тәжірибелік денсаулық сақтау және оқу үрдісіне ҒЗЖ нәтижелерін енгізу туралы есебі

р/н

Енгізу акт және әдісінің атауы, күні Технология енгізілген практикалық денсаулық сақтау мекемесі
Инновациялық патент атауы
(автор, алу күні)
1. 2. 3. 4.
Тәжірибелік денсаулық сақтауға енгізілген ҒЗЖ нәтижелері

Оқу үрдісіне енгізілген ҒЗЖ нәтижелері
1 «Flipped class room»
«Оқу контентасын қалыптастыруға, «Стоматология» мамандығы, 5курс студенттерінің «Ауыз қуысының шырышты қабық және ерін ауруларын» пәнінен өзіндік жұмыс және кері байланысты оперативті ұйымдастыру
«Flipped class room» әдісін қолдану. Мерзімі 10.02.2017 жылдан 28.04.2017ж. дейін С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №29 ендіру актісі 2017ж 26.майдан.
Ендіруге жауапты:
тер.стом. каф. асс. Баскакова И.В.,
тер. стом.каф. меңгерушісі Баяхметова А.А.,
тер.стом. каф. асс. Долгих И.В.
2 «TBL»
«Стоматология» мамандығы, 2курс студенттерінің «Фантомдық курс» пәнінен
тәжірибелік дәрістерде қолданылған әдіс «TBL».
Сроки: с 10.02.2017 по 28.04.2017 г. С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №28 ендіру актісі 2017ж 26.майдан.
Ендіруге жауапты:
тер.стом. каф. асс. Баскакова И.В.,
тер. стом.каф. доценті Смагулова Е.Н.
тер.стом. каф. асс. Долгих И.В.

Кафедраның басылымдық қызметі туралы есебі

р/н

Басылым түрі Еңбектің атауы басылым тілі Автор (лар) Беттер саны (басылым беттеріндегі көлемі, 1*16=1б.б.) Басылым грифі және күні (ҚР БжҒМ, ҚР ДМ, ҚазҰМУ және басқалары)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Монография
2 Сипозиумдар, конференциялар, съездер, семинарлар (жинақтар) материалдары
3 Оқулықтар «Тіс аурулары» м.ғ.к., доцент Абдикаримов С.Ж. 169 ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 2016 жыл
4 Оқу құралдары
5 Оқу-әдістемелік құралы
6 Әдістемелік нұсқаулықтар

Қызметкерлердің ғылыми еңбектерінің жинағы

р/н

Автор
(серіктес авторлар) Атауы басылым тілінде Басылым мәліметтері
(журнал аты, қаласы, жылы, нөмірі, томы, беттер нөмірі) Журнал
импакт-факторы
1. 2. 3. 4. 5.
1 С.С. Жолдыбаев, А.Т. Мусаев,
Ж.Ш. Угланов, Ж.Т. Калдыбаев,
Е.Н. Алдабергенов, Б.Б. Тлеуназаров,
С. М. Утеген, Е.Е. Дюсембаев,
Д. К. Амандыков, А.Б. Жамиканова,
Р.А. Кубаев, Р.Р. Омаров Пародонт ауруларын емдеуде биопленканы қолдану тиімділігі Здоровье семьи 21 век
г. Пермь 2017г.
№1(1)-2017г, . 62-66бет —
2 Баяхметова А.А.,
Екешева А.А. Пародон қабынуы бар науқастардың перифириялық қанындағы цитокин профильі Путь науки,
г. Волгоград 2017.
№4(38)-2017,
91-93бет 0,543
3 Амантаева А.Б.,
Сапаева Н.Г.,
Смагулова Е.Н. «Қызыл май» сбустанциясы негізіндегі жаңа ст

 

V Форум Конкурс студенческих инновационных

 социально-значимых проектов 

 «Мой реальный вклад в инновационное развитие страны».

        28 -29 ноября 2017 года в Казахском национальном университете имени аль-Фараби при поддержке фонда «Жандану әлемі», молодежного крыла «Жас Отан», Союза писателей РК и акимата г. Алматы состоялся V в рамках Форума Конкурс студенческих инновационных социально-значимых проектов «Мой реальный вклад в инновационное развитие страны».

Студент 2 курса Школы Стоматология, Викторова  Ульяна,  прошла отборочный тур по номинации « Мой реальный вклад в инновационное развитие страны»  с проектом на тему « Социально-значимая проблема здоровья студентов стоматологического факультета им. С.Д. Асфендиярова в контексте программы Рухани жаңғыру»

Во время защиты проекта Викторову Ульяну поддержали студенты Школы Стоматологии.

На GALA – форуме, прошедшем во Дворце студентов имени О.А. Джолдасбекова,  Викторова Ульяна,  была  награждена:

  • СЕРТИФИКАТ «УЛІМІЗДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫНА МЕНІҢ ҚОСҚАН НАҚТЫ ҮЛЕСІМ»
  • ГРАМОТА « ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБА»
  • Планшет
  • Книга

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК КАФЕДРЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

«TERRASTOM»

Зав. каф. профессор Жолдыбаев С.С.

Руководитель СНК к.м.н. Сухочева Т.М.

Работа студенческого научного кружка (СНК) кафедры терапевтической стоматологии ведется в течение 55лет.

Кафедра терапевтической стоматологии была организована весной 1962 года. Кафедра создавалась с нуля, не было ни клиники, ни учебно-методических материалов. Однако самой главной проблемой была острая нехватка квалифицированных педагогических кадров. В тот период небольшой коллектив кафедры состоял из практических врачей с большим стажем работы, приглашенных из различных стоматологических учреждений города Алма-Аты. Среди них такие опытные врачи-стоматологи, как Бритова Этери Семеновна, Житковская Елена Николаевна, Бузникова Людмила Александровна, Семен ЗалмовичЗихерман, Чапала Вера Михайловна. Первым руководителем кафедры был назначен кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы Александр Иванович Фефелов.

К.м.н. Фефелов Х. И.

(заведовал кафедрой с 1962 по 1967 г)

Преподаватели кафедры наряду с образовательной деятельностью активно занимались научной работой. Были защищены кандидатские диссертации Житковской Е.Н., Чапала В.М., Зихерман СВ., Бритовой ЭС. Были написаны первые учебно-методические материалы для преподавателей и студентов. Состоялся первый выпуск студентов стоматологического факультета. Среди выпускников первого выпуска в будущем стали преподавателями кафедр медицинского института Кунанбаева Т.С., Юй Р.И., Стародубцева Р. С.

Преподаватели кафедры (в первом ряду первый слева — Фефелов А.И., третья справа- Житковская Е.Н., во втором ряду третий слева — Зихерман С.В.) со студентами (1962 г.)

В 1968 году после защиты докторской диссертации заведовать кафедрой стал доктор медицинских наук, профессор Корытный Давид Лазаревич. Под руководством профессора Корытного Д.Л. сформировалась научная школа, основными направлениями которой стали вопросы применения лазеров в медицине, механизмы лазерного воздействия на человеческий организм, применения лазерной терапии в стоматологии. Отрабатывались методики применения излучения гелий-неонового и гелий-кадмиевого лазеров при лечении заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, изучались механизмы противовоспалительного, ранозаживляющего и обезболивающего воздействия лазерного излучения на органы и ткани полости рта, Защищались кандидатские диссертации, публиковались научные статьи, тезисы,преподаватели кафедры выступали с докладами на научных конференциях в различных городах Советского Союза. Впервые в мире был получен патент на применение низкоинтенсивного лазерного излучения при лечении заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, авторами которого были Корытный Д.Л., Зазулевская Л.Я, Жукова И.И. Профессором Корытным Д.Л. была создана первая в Советском Союзе школа лазерной терапии в стоматологии. Учениками профессора Корытного Д.Л. были Зазулевская Л.Я., Байгурина С.Д., Аскарова Ш.Н„ Ташимова Б.Г., Кунанбаева Т.С., Долгих Р.А, Кульманбетов И.А, Климова С.В., Баяхметова А.А.

Д.м.н., профессор Корытный Д.Л. ( Заведовал кафедрой с 1968 по 1984 г.)

С 1984 года по 2003 год кафедрой заведовала д.м.н., профессор Зазулевская Лидия Яковлевна, под ее руководством были продолжены научные разработки по вопросам лазерной терапии в клинике терапевтической стоматологии. Впервые в мире было освоено в 90 годах прошлого столетия препарирование кариозных полостей с использованием эрбиевого лазера. Произошло значительное пополнение научного коллектива кафедры, было выпущено более ЗОО научных работ, монографии и учебные пособия, сделаны доклады на Международных конференциях в странах дальнего и ближнего зарубежья, подготовлено 8 докторов и 40 кандидатов медицинских наук. Зазулевская Л.Я. является действительным членом академии профилактической медицины РК и лазерной академии наук РФ, почетным профессором кафедры терапевтической стоматологии и КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова.

Д.м.н., профессор Зазулевская Л.Я.

(Заведовала кафедрой с 1984 по 2003 год)

С 2003 года по 2004 год кафедрой заведовала д.м.н., профессор Копбаева Майра Тайтолеуовна.

Д.м.н., профессор Копбаева М.Л.

(Заведовала кафедрой с 2003 по 2004 год)

В 2004 году после защиты докторской диссертации к обязанностям заведующего кафедрой приступил доктор медицинских наук профессор Жолдыбаев С.С. Большой коллектив кафедры продолжал научные исследования по вопросам применения физических факторов в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта, местного иммунитета, иммунопатогенеза и иммунокоррекции пародонтита. Под научным руководством профессора Зазулевской Л.Я. были защищены две докторские диссертации, одна — по ультразвуковой терапии воспалительных заболеваний пародонта (Жолдыбаев С.С.), другая — по местному иммунитету полости рта, иммунокоррекции в комплексном лечении воспалительных заболевания пародонта (Баяхметова А.А.).

Д.м.н., профессор Жолдыбаев С.С.

(Заведовал кафедрой с 2004 по 2011 год)

В 2011 году была проведена структурная реорганизация и в течении двух лет кафедра была разделена на два модуля: модуль пропедевтики терапевтической стоматологии и модуль терапевтической стоматологии. Руководили модулями д.м.н., профессор Жолдыбаев С.С. (модуль терапевтической стоматологии) и д.м.н., профессор Баяхметова А.А. ( модуль пропедевтики терапевтической стоматологии).

С сентября 2014 года модули были вновь объединены в кафедру терапевтической стоматологии, заведовать кафедрой была назначена д.м.н„ профессор Баяхметова А.А.

Д.м.н., профессор Баяхметова А.А.

(Зав. кафедрой с 2014 г. По 2017г.)

В настоящее время зав. кафедрой профессор Жолдыбаев С.С. коллектив кафедры состоит из 18 преподавателей, 2 старших лаборанта и одного лаборанта. В составе коллектива кафедры З доктора медицинских наук, 2 профессора, б доцентов, 9 кандидатов медицинских наук, 7 врачей высшей категории, 2 врача первой категории. Профессорско-преподавательский состав кафедры проводит большую консультативную работу не только населения города Алматы, но и других регионов нашей страны. Проводится обучение студентов теоретическим основам и практическим навыкам терапевтической стоматологии, формирование у студентов врачебного поведения, мышления и умения, обеспечивающих решение профессиональных задач и применение ими алгоритмов врачебной деятельности по профилактике, диагностике и лечению больных с заболеваниями твердых тканей зубов, пульпы, периодонта, пародонта и слизистой оболочки полости рта. Кафедра концентрирует свою деятельность на исследованиях и внедрениях новых методических, организационно-методических методов обучения студентов и модернизации учебного процесса по кредитно- модульной системе образования. Занятия ведутся на государственном, русском и английском языках.

Научная деятельность на кафедре активно ведется по изучению этиопатогенеза, современным и инновационным методам диагностики и лечения основных стоматологических заболеваний. В своей учебно- методической и научно- исследовательской деятельности кафедра осуществляет тесное взаимодействие с другими подразделениями университета КазНМУ и другими ВУЗами РК.

 

За годы научной работы студентов — СНК превратился в ведущее студенческое объединение, которое постоянно развивается и повышает уровень знаний своих членов.Уже в то время студентов интересовали актуальные вопросы  терапевтической стоматологии.Меняя названия, аудиторию, СНК сохранили приумножил главную ценность нашей кафедры  – стремление к знаниям, научным открытиям.

Студенческие научные чтения положили начало доброй традиции в жизни учащихся научного кружка Алма-Атинского медицинского института, ежегодно привлекая студентов к работе кружка. Знаменательными и яркими событиями в жизни СНО стали проводимые на уровне факультета и института научно практические конференции, где студенты представляли свои работы на конкурс,  лучшие работы отмечались вручением  дипломов различных степеней. Руководителями СНК были доценты кафедры: Кунанбаева Т.С., Искакова М.К.,  профессор Баяхметова А.А.,асс. Долгих В.Р.

Вспоминаются яркие события в работе СНК кафедры, это проведение   I Международной  олимпиады по стоматологии,  которая прошла  в КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова.  Организатором первой  олимпиады был стоматологический факультет КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.  Большая организаторская работа была проделана руководителем НИРС факультета доцентом  Искаковой  М.К.. Участвовали студенческие  команды из России, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана. Наша команда заняла первое место.

Была организована большая культурная программа для гостей: пешие прогулки по городу, выезд на высокогорный каток Медео и горнолыжный курорт Чимбулак, посещение музея КазНМУ.

Проведение Международных студенческих Олимпиад по стоматологии стало традицией на стоматологическом факультете КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.

Организатором I I Международной  олимпиаде по стоматологии в 2013 году была доцент Тибенова Г.М.

Организатором I II Международной  олимпиаде по стоматологии в 2015 году была к.м.н. Сухочева Т.М.

Координатором всех олимпиад были: декан стоматологического факультета Амантаев Б.А.,  руководитель НИР профессор Ермуханова Г.Т.

Научный студенческий кружок  является опорой и поддержкой самой инициативной, умной молодежи Университета, помогая ей приобретать дополнительные знания, профессиональные навыки и опыт.

Активная работа по проведению международных олимпиад  с СНК вузов  ближнего зарубежья (Россия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия) позволилозначительно расширить контакты: налажено взаимодействие с ведущими организациями: Казахская Стоматологическая Ассоциация, фирма «Дентсплай», ассоциация «Эндодонтистов и пародонтологов» и др.

Основные научные направления кружка:

  • Современная реставрационная стоматология– рук. доцент Сагатбаева А.Д.
  • Актуальные аспекты клинической эндодонтии–рук. доцент Смагулова Е.Н.
  • Пародонтология – рук. проф. Баяхметова А.А.
  • Диагностика и лечение слизистой полости ртаи красной каймы губ – рук. профессор Зазулевская Л. Я.

Научный секторСНК:

Участие студентов, магистрантов в научных проектах, конгрессах, международных олимпиадах, конференциях, проведении IIтура научных работ. Участие в ярмарках студенческих кружков и сообществ КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.

Теоретический сектор кружка:

Выступление с докладами на ежемесячных заседаниях кружка

Клинический сектор кружка:

·         Демонстрация, обследование пациентов

·         Создание, обсуждение плана лечения

·          Ассестирование на клиническом приеме

Международный сектор:

·        Участие в ежегодной международной олимпиаде по стоматологии

·        Участие в ежегодной международной научно-практической конференции

Сектор публикаций СНК:

Студенты вместе с преподавателями публикуют свои научные труды в различных ведущих изданиях, в том числе и журналах с высоким импакт фактором

Сектор поощрений СНК:

Участие в конференциях, семинарах, олимпиадах студенты награждаются дипломами различных степеней, сертификатами, поощрительными призами.

Мастер классы:

Сотрудники ведущих компаний (Дентсплай и др.) организовывают мастер классы для  студентов по реставрации, эндодонтии.

Участвуя в деятельности НСО, у студентов есть замечательная возможность поработать вместе с наиболее активной частью студенчества, познакомиться с коллегами из других вузов России и мира, которые по прошествии определенного времени станут деловой, и интеллектуальной элитой стоматологии. И вполне возможно познакомиться с потенциальными работодателями.

СНК — это уникальная школа лидерства. Здесь загораются новые звезды стоматологии, раскрываются таланты, появляются новые идеи. Своей работой мы укрепляем статус кафедры терапевтической стоматологии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова,  как одного из ведущих медицинских вузов Казахстана.

Главной целью СНК было и есть привлечение новых членов в ряды. Не будет преувеличением сказать, что практически каждый пришедший студент заинтересуется деятельностью СНК и возможностью своего участия в нём. Что ж, мы всегда будем рады новичкам! Приходите на мероприятия СНК и становитесь частью команды, почувствуйте энергетику, которая скрепляет многие поколения кружковцев! Здесь для Вас откроются большие перспективы личного и профессионального роста.